Solidt håndværk gennem metodik

Hent vores hvidbog om brugerbeskyttelse

LIGE HER ▼

Læs mere om vores nyeste produkt til bruger-beskyttelse af geodata

Om os

NorthTech er stiftet i 2003 og vi er dedikeret til at levere de bedste forretningskritiske innovative løsninger med fokus på kvalitet og rettidighed.

Vi har designet løsninger og leveret konsulentbistand til blandt andet Nordea, Kort og Matrikelstyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), Vejdirektoratet, XponCard, KMD A/S samt en række andre større organisationer.

NorthTech består af et solidt hold af højt specialiserede medarbejdere som lægger en personlig ære i at yde det bedst mulige for vores kunder.

Vi løser opgaver der fordrer stærk faglig bistand i forbindelse med IT arkitektur, udvikling, kvalitetssikring samt analysearbejde til udbud og tilbudsstyring.

I Skandinavien er kvaliteten af IT løsninger høj, og anvendelsen af open source meget udbredt. NorthTech er skandinavisk og vi bruger tiden på at udtænke optimale løsninger sammensat af de bedste komponenter. Vores nordiske stil er en del af vores DNA og vi deler gerne viden og støtter fælles initiativer.

NorthTech er blevet kåret som Gazelle-virksomhed i 2016.

Kompetencer

Der sker i disse år en gigantisk udvikling i skabelsen af data, og det stiller krav til at nytænke virksomhedens måde at håndtere IT. Hvis man blot skalerer eksisterende løsninger havner man nemt i scenarier hvor omkostningen stiger med hele faktorer; 10×, 100× og endda 1000 gange.

Samtidig er data i dag mange flere specialiserede størrelser end for bare 10 år siden: Adfærdsdata indsamlet eller købt fra sociale medier; sensordata fra målestationer, droner og monteret udstyr; billede-/videodata fra overvågning og som led i rapportering; og senest står Lidar- og satellitdata overfor at blive frigivet.

Vi har i NorthTech specialiseret os i at kombinere Open Source, nye teknologier og optimerede metoder for at reducere kompleksiteten og omkostningen ved at høste de enorme fordele som de nye muligheder betyder for virksomhederne.

Gennem to årtier har vi særligt rådgivet staten og den finansielle sektor i at imødekomme behovene indenfor distribution, transformation og integration af platforme i henhold til gældende compliance krav, både nationalt og internationalt.

Vi løser gerne opgaver hvor der ikke findes eksisterende software og derfor skal opfindes helt nye løsninger, hvad enten det betyder at kombinere eksisterende værktøjer og Open Source, eller udvikle de nødvendige dele fra bunden. Vi har god erfaring med at beskrive arkitektur fra prototype til færdig konstruktion i samarbejde med interne afdelinger såvel som outsourcing partnere.

Vi har ligeledes specialiseret os i planlægning af kvalitetssikring og egentlige testplaner, og processen med at gennemføre dem.

NorthTechTalks

Vi tilbyder en række foredrag der kan bruges som "gå hjem"-møder som giver dig og dine medarbejdere inspiration og et hurtigt overblik over interessante emner:

INSPIRE, OGC & FOSS4G

Jon Hemmingsen

Hvad er INSPIRE og hvordan ser myndighedsansvaret ud? Hvad betyder INSPIRE for mig og min organisation? Hvad er OGC og hvordan er de i forhold til ISO. Hvordan ser Open Source ud i forhold til geodata og offentlig administration?

1 times varighed. Mulighed for kursus á 4 timers varighed.

Konsulenter & fastansatte

Jon Hemmingsen

Hvordan får jeg mest ud af konsulenter? Hvad sker der i samspillet mellem de faste medarbejdere og konsulenterne. Hvordan gennemføres projekter med blandede hold og hvordan sikres det at driften fungerer når eksperterne rejser videre?

1 times varighed. Mulighed for coaching af projektledere.

Application Backend Paradigm

Rolf Wiegand Storgaard

Sumpen af innovative udviklere. Dan en god fælles platform så dine udviklere kan koncentrere sig om at levere værdi til forretningen fremfor at indføre nye teknologier din virksomhed skal vedligeholde.

Fælles platform, genbruglighed, overvågning, test, kendte teknologier og miljøhåndtering.

Bedre datamodel-håndtering

Rolf Wiegand Storgaard

Dette er ikke frelseren, men det kan gøre dit arbejde lettere. Gør det nemt at holde alle dine miljøer/databaser i sync med en struktureret tilgang.

ORM, JPA, Liquibase, data modelling, versioning.

Angular

Jes Wulfsberg Nielsen

Kom godt i gang med Angular. I den kaotiske JavaScript-verden er Angular blevet en de facto standard, fordi det giver en velforstået, modulær opbygning af "single page applications"; brugerflader der virker som programmer snarere end enkeltstående websider. Foredraget giver en introduktion til Angular selv, og de nært beslægtede teknologier.

Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

Geodata er vel data?

Julian Hollingbery

Hvordan håndterer vi geodata effektivt? Hvilke standardværktøjer findes der, så I slipper for at genopfinde den dybe tallerken? Hvilke faldgruber er der i forhold til såkaldt "almindelige" data?

1 times varighed. Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

Stik snablen i kollektiv kortlægning – muligheder med OpenStreetMap

Julian Hollingbery

Hørt om OpenStreetMap? OSM-databasen er mere end Wikipedia for kort, og indeholder en gigantisk mængde geodata (mere end vises i den typiske kortvisning på www.openstreetmap.org) som kan bruges i mange business cases. Hvadenten du har brug for et baggrundskort med din egen kartografi som kontekst for dine egne data, eller en platform for en samarbejdsgruppe med lokalkenskab til at optimere kvaliteten af et bestemt datasæt, har OpenStreetMap noget at byde på.

Jeg vil vise jer hvordan man hurtigt sætter en server op som indeholder en lokal kopi af OSM, kontinuerligt opdateret fra den centrale database; velegnet til integration med et GIS. Vi kan også dække et par anvendelsesmuligheder som viser de unikke muligheder for organisationer til at integrere med det community som findes om OSM, hvilket maksimerer datakvaliteten med et minimum af manpower.

Datadistribution

Julian Hollingbery

Skal vi hoste geodata lokalt, på Datafordeleren eller findes der cloud-baserede løsninger som kan løfte opgaven? Foredraget går rundt om de særlige udfordringer der findes med geodata og hvilke teknologier der findes som kan hjælpe.

1 times varighed. Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

Hvorfor geodata?

Geodata har efter fremkomsten af store globale korttjenester og gennem EU’s INSPIRE initiativ gennemgået en revolution fra dybt specialiseret GIS-anvendelse til en generel udbredelse til alle digitale platforme.

Uanset om man taler GPS-navigation eller motionstjenester, miljødata eller landbrugsdrift, by- eller trafikplanlægning, så spiller geodata en stigende rolle for den måde, vores samfund og liv er indrettet på. Efterspørgslen på geodata-funderede tjenester vokser dagligt, og alle er storforbrugere – både enkeltpersoner, myndigheder og virksomheder.

Derfor bliver distributionen af geodata stadig mere centrale for virksomheders og myndigheders virke og for den måde, de opfattes på af borgere og kunder.

Distribution af geodata adskiller sig imidlertid fra distribution af andre datatyper på flere måder, f.eks. ved at stille særlige krav til infrastruktur og båndbredde. For hvor en søgning på Google eksempelvis resulterer én forespørgsel i en database, giver få minutters brug af Google Maps let mere end 4.000 databaseforespørgsler.

Forudsætningen for acceptable svartider og velfungerende tjenester er derfor, at leverandørens infrastruktur optimeres, så geodata behandles og distribueres på den mest effektive måde gennem alle forbindelser og elementer.

Fordi det er gået så hurtigt har teknologi-stakken ikke altid kunnet følge med, og vores kunder har løbende fundet mangler i udbuddet af software, som vi har dækket ved at bygge de manglende brikker.

Derfor har NorthTech etableret GEOteamwork®, hvor vi har samlet vore erfaringer inden for de særlige specialer, der knytter sig til behandling og distribution af geodata. Særligt vores seneste modul, Bifrost, løser problemer med adgangsbeskyttelse til geodata, som de eksisterende protokoller/standarder ikke dækker, og gør det muligt på detaljeret niveau at begrænse og filtrere adgangen til dine geodata.

Bifrost er vores nyeste produkt til bruger-beskyttelse af geodata, og tilbyder bl.a:

Adgangsbegrænsning til geodata-tjenester

INSPIRE-kompatibilitet

Integration med eksisterende brugerkartotek

NorthTech ApS

Jon Gregor Hemmingsen
Direktør
+45 40 19 09 73
jon@northtech.dk
Jes Wulfsberg Nielsen
Front-end arkitekt
+45 22 82 28 28
jes@northtech.dk
Rolf Wiegand Storgaard
Infrastrukturarkitekt
+45 26 18 86 26
rolf@northtech.dk
Julian Hollingbery
Geospatial ekspert
+45 61 66 44 75
julian@northtech.dk
Thomas Bornerup
Back-end programmør
+45 93 99 93 94
thomas@northtech.dk
Rasmus Hjorth
QA-planlægning & -udførsel
+45 42 40 83 94
rasmus@northtech.dk
Andreas Hald
Front-end programmør & grafisk design
+45 26 70 50 07
andreas@northtech.dk

Kontakt os

NorthTech ApS
Nørregade 28D, 4. th.
1165 København K
Danmark
CVR 10 12 13 61
kontakt@northtech.dk

Jon Gregor Hemmingsen
Direktør
+45 40 19 09 73
jon@northtech.dk